แทคนี้มีหน้าที่ ติ๊ก x 

[  ] จูบคนบางคนก่อนที่จะคบ

[  ] โดนริบมือถือระหว่างเรียน

[  ] โดนจับได้ว่าเคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียน

[  ] โดนจับได้ว่าลอกข้อสอบ

รวมทั้งหมดเท่าที่ผ่านมา : 0

 

[x] ไปโรงเรียนสายเกิน 5 ครั้ง (20 กว่าครั้งก็เคยค่ะ..)

[x] ไม่ทำการบ้านเกิน 5 ครั้ง

[  ] ส่งพวกงานโปรเจ็คช้าเกิน 2 ครั้ง

[  ] ไม่เข้าเรียนแค่เพราะไม่อยากเข้า

[  ] หัวเราะดังเกินไปจนโดนไล่ออกให้ไปยืนนอกห้อง

รวมทั้งหมดเท่าที่ผ่านมา : 2

 

[ ] ให้พ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ตามแต่ มารับทั้งที่โรงเรียนยังไม่เลิก

[x] ส่งข้อความหาคนอื่นระหว่างเรียน

[ ] ส่งโน้ตให้เพื่อน

[ ] ปาส่งของข้ามห้อง 

[ ] หัวเราะเยาะอาจารย์ 

รวมทั้งหมดเท่าที่ผ่านมา: 3

 

 ] ถ่ายรูประหว่างเรียน 

[  ] โทรหาคนอื่นระหว่างที่อยู่ในเวลาเรียน 

[x] ฟังเพลงระหว่างอยู่ในเวลาเรียน

รวมทั้งหมดเท่าที่ผ่านมา: 4

 

[  ] ขว้างของใส่อาจารย์ 

[x] ออกไปนอกห้องเรียนโดยไม่ขอครู 

[x] ติดศูนย์หรือไม่ผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง

[x] กินของกินระหว่างเรียน 

 

รวมทั้งหมดเท่าที่ผ่านมา: 7

 

[x] เคยถูกบอกว่าเป็นนักเรียนที่แย่ที่สุด

[  ] ถูกกักบริเวณไม่ให้ไปทัศนศึกษาเพราะทำตัวไม่ดี

[x] ไม่ได้เอาของที่ต้องใช้ไปโรงเรียน 

[x] ทำท่าทางล้อเลียนระหว่างที่ครูไม่เห็น

 

รวมทั้งหมดเท่าที่ผ่านมา: 10

 

[  ] ปลอมลายเซ็นพ่อแม่ 

[x] หลับในห้องเรียน 

[x] สาปแช่งครูลับหลัง

[  ] มีเรื่องกับครูใหญ่

[  ] ปาอาหารในโรงอาหาร

 

รวมทั้งหมด: 12

แล้วเอาคะแนนรวมไปคูณกับ 3

12*3 = 36% ...นับผิดป่ะวะ มันควรจะมากกว่านี้

แล้วใส่หัวข้อว่า ''ชีวิตวัยรุ่นตกอันดับไป ---% แล้วว่ะเฮ้ย!''

แล้วแท็กต่อให้คนอื่น

 
Tags: tag 2 Comments

Comment

Comment:

Tweet

ทำไมเหมือนยิ่งทำพวกนี้สีสันในวัยเรียนจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่เหรอ/เดี๋ยวนะหรือเป็นแค่ห้องเราที่เป็นเด็กเกเร 5555555

#2 By c h r o s on 2013-07-13 21:02

ฉกไปทำาาา
อุฮิ
ตกอันดับนี่คืออะไรหว่า
ทำไปงงไป

#1 By EinniF™ on 2013-07-09 10:49